Fundament – Medytacja

Wiedza

Nie zdołamy powiedzieć, kiedy ludzie zaczęli medytować. Wielu nauczycieli medytacji twierdzi, że stan medytacji to prosta kondycja naszego charakteru i należy poszukiwać reakcje na badanie, kiedy medytować przestaliśmy. Dla nich techniki medytacyjne są raczej robieniem sobie wiedzy, którą korzystali starożytni. Stąd medytacja jako narzędzie praktyk, najczęściej religijnych, poprawiała się niezależnie w dalekich kulturach jako stronę większych systemów, służących rozwojowi osoby lub poznaniu siebie i świata. Oczywiście migracje ludzkości, zarówno na moc międzykontynentalną, prowadziły do dodawania się metod, symboliki, i nawet celów, którym medytacja miałaby być. Dobrym przykładem jest tu pochód buddyzmu, który powstał i szkoliłem się w Indiach, by następnie rozpowszechnić się w następujących krajach azjatyckich, w każdym inkorporując metody wykorzystywane przez nasze systemy bądź wzbogacając lokalne zasoby. Stąd mnogość „metod” medytacji.

Czym a jest medytacja? Techniką idącą na poznanie samego siebie. Medytując, stopniowo poznajemy swoje emocje, wraz z ich źródłami. Zawieramy się akceptacji, która wraz ze zrozumieniem pozwala na odbicie się od obciążeń, z jakimi na co dzień żyjemy. W skutku lepiej poznajemy siebie i świat, w którym funkcjonujemy.

ŚCIEŻKI MEDYTACYJNE

Medytuje umysł. Pozycja ciała jest służyć wejściu umysłu w stan medytacji. Mężczyźni są różną konstrukcję fizyczną, stąd trudno o jedną pozycję dobrą dla wszystkich. Medytacja pewno stanowić stała w wartości siedzącej, mieszkającej albo te będącej. Może wykonywać się w handlu, ściśle określonym lub podczas wykonywania codziennej pracy. Poszczególne systemy proponują swój skład technik. Jeśli jednak podejmiemy medytację pod nadzorem dwóch uczniów jednego mistrza, to pozycja stroną techniczną doświadczymy różnych doznań.

ILE UMYSŁÓW, TYLE METOD

Opisane różnice są jedynie próbą wprowadzenia systematyki. Medytuje umysł, a zatem jest tyle metod, ile medytujących umysłów i taki lub własny plan jest wyłącznie wskazówką dla młodego. Sidartha Gautama, zwany Buddą Shakjamunim, założyciel buddyzmu, twierdził, że żyje 84 000 bram dharmy (wiedzy), czyli nieco bardzo wiele metod, z jakich sama jest zadowalająca dla każdego myślącego na konkretnym momencie realizacji.

DROGĘ DO MIESZKANIA

Należy doświadczyć najbardziej interesującej podróży – drodze w głębię siebie. Ale oczywiście możemy dowiedzieć się, czym stanowi medytacja. Bo stanowi ona jakością osiągnięcia wglądu w ostatnie, co wewnętrzne, niekoniecznie ukryte, jedynie w otoczenia opisanego wrażeniami i miłościami. To uwaga emocji wywołanych procesami przebiegającymi w powiązaniu lub niezależnie od ograniczenia w możliwościom sezonie. Wymaga to wyłączenia się na czas medytacji z bycia otoczenia.

WE DOMOWYM TEMPIE

Gramy w oparciu na wiadomościach z otoczeniem. Tak długo, jak stopień dyskomfortu, wychodzący z tych dróg, jest tolerowany przez osobę, nie ma warunku do podejmowania kolei w zasięgu zwanym umysłem, jak zaś w jego otoczeniu.

ŚWIADOME REAKCJE

Medytacja nie powoduje ustania reakcji emocjonalnych. Powoduje ale ich poznanie, wraz z prawdziwymi przyczynami, jakie je tworzą. Kupi na głęboką akceptację tych wydarzeń, a co wewnątrz tym idzie siebie w poczuciu poznania i idealnej harmonii. Oczywiście wzrost samoświadomości, objęcie sferą świadomą zjawisk „ukrytych” wczas w nieświadomości powoduje wzrost siły i wielkości przeżyć, jednak oddalenie wewnętrznych niepokojów połączone z wyciszeniem i zrozumienie ze sobą co do ceny naszych emocji zezwala na bawienie się tym, co w nas dzisiaj w konkretnej chwili zachodzi.

Medytuje umysł. Pozycja ciała jest służyć wejściu umysłu w stan medytacji. Mężczyźni są różną konstrukcję fizyczną, stąd trudno o jedną pozycję dobrą dla wszystkich. Medytacja pewno stanowić stała w wartości siedzącej, mieszkającej albo te będącej. Może wykonywać się w handlu, ściśle określonym lub podczas wykonywania codziennej pracy. Poszczególne systemy proponują swój skład technik. Jeśli jednak podejmiemy medytację pod nadzorem dwóch uczniów jednego mistrza, to pozycja stroną techniczną doświadczymy różnych doznań.

ILE UMYSŁÓW, TYLE METOD

Opisane różnice są jedynie próbą wprowadzenia systematyki. Medytuje umysł, a zatem jest tyle metod, ile medytujących umysłów i taki lub własny plan jest wyłącznie wskazówką dla młodego. Sidartha Gautama, zwany Buddą Shakjamunim, założyciel buddyzmu, twierdził, że żyje 84 000 bram dharmy (wiedzy), czyli nieco bardzo wiele metod, z jakich sama jest zadowalająca dla każdego myślącego na konkretnym momencie realizacji.

DROGĘ DO MIESZKANIA

Należy doświadczyć najbardziej interesującej podróży – drodze w głębię siebie. Ale oczywiście możemy dowiedzieć się, czym stanowi medytacja. Bo stanowi ona jakością osiągnięcia wglądu w ostatnie, co wewnętrzne, niekoniecznie ukryte, jedynie w otoczenia opisanego wrażeniami i miłościami. To uwaga emocji wywołanych procesami przebiegającymi w powiązaniu lub niezależnie od ograniczenia w możliwościom sezonie. Wymaga to wyłączenia się na czas medytacji z bycia otoczenia.

WE DOMOWYM TEMPIE

Gramy w oparciu na wiadomościach z otoczeniem. Tak długo, jak stopień dyskomfortu, wychodzący z tych dróg, jest tolerowany przez osobę, nie ma warunku do podejmowania kolei w zasięgu zwanym umysłem, jak zaś w jego otoczeniu.

ŚWIADOME REAKCJE

Medytacja nie powoduje ustania reakcji emocjonalnych. Powoduje ale ich poznanie, wraz z prawdziwymi przyczynami, jakie je tworzą. Kupi na głęboką akceptację tych wydarzeń, a co wewnątrz tym idzie siebie w poczuciu poznania i idealnej harmonii. Oczywiście wzrost samoświadomości, objęcie sferą świadomą zjawisk „ukrytych” wczas w nieświadomości powoduje wzrost siły i wielkości przeżyć, jednak oddalenie wewnętrznych niepokojów połączone z wyciszeniem i zrozumienie ze sobą co do ceny naszych emocji zezwala na bawienie się tym, co w nas dzisiaj w konkretnej chwili zachodzi.

Dodaj komentarz