Jak wygląda nauka biologii w liceum i technikum?Biologia to ścisła dziedzina wiedzy, która opiera się na opanowaniu teorii, a następnie wykorzystaniu jej w działaniach praktycznych. Do tych zaliczyć możemy: obserwację reakcji biologicznych, eksperymenty analityczne, doświadczenia pozwalające na wyciąganie wniosków czy obliczenia. W ostatnim przypadku przyda nam się na pewno wiedza matematyczna. Zanim jednak przejdziemy do części praktycznej, potrzebne jest zrozumienie podstaw biologii. Osiągnięcie tego celu ułatwia podręcznik biologia na czasie 1 zakres podstawowy dedykowany klasom pierwszym liceum i technikum.

Powtórka ze szkoły podstawowej

Biologia na czasie 1 już na wstępie zachęca nas do szybkiej powtórki materiału, który przyswoiliśmy w szkole podstawowej. Warto podążyć za wskazówkami autorów, bo te zdecydowanie ułatwią nam zrozumienie kolejnych lekcji. Przyswajanie wiedzy będzie prostsze dzięki dodatkowym elementom zawartym w środku książki edukacyjnej. A co tam znajdziemy? Między innymi funkcjonalne infografiki, tabelki z czytelnymi porównaniami czy zadania, które zostały wyjaśnione punkt po punkcie. Przystępna forma wiele ułatwia i pozwala uczniowi na skupienie się na działaniu.

Podstawy biologii

Po skończeniu podręcznika uczeń opanuje podstawy biologii, które pozwolą mu na zrozumienie fundamentalnych procesów biologicznych. Co więcej, większość przyswojonej na lekcjach wiedzy, będzie mógł wykorzystać w życiu codziennym. Warto jednak zaznaczyć, że Biologia na czasie 1 o zakresie podstawowym nie przygotowuje ucznia do matury.

Biologia na czasie 1 (Joanna Holeczek, Anna Helmin) o zakresie podstawowym to:

– książka dedykowana pierwszym klasom liceum ogólnokształcącego oraz technikum,

– powtórka wiedzy zdobytej w szkole podstawowej,

– nastawienie na nowe formy nauczania (praca w grupach, eksperymenty),

– ciekawe i różnorodne zadania dla uczniów,

– z tym podręcznikiem uczeń opanuje podstawy biologii,

– nauka obserwacji reakcji biologicznych i ich analiza,

– nacisk na atrakcyjną formę, która zachęci ucznia do nauki.